Kilometrówka 2022. Zasady rozliczania

Najczęściej firmy wykorzystujące w codziennej pracy samochód mają swoją flotę pojazdów. Jest tak szczególnie przy większych przedsiębiorstwach. Wówczas sytuacja jest jasna. Pracownik korzysta ze służbowego auta w celu wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Może to dotyczyć chociażby kontaktów z klientami lub dojazdów na spotkania służbowe. Jednakże może się zdarzyć, że nie ma floty pojazdów służbowych lub jej ilość jest niewystarczająca. W takiej sytuacji pracownik wykorzystuje swój prywatny samochód. Jednakże pracodawca ma obowiązek rozliczyć się z nim za eksploatację prywatnego samochodu do celów służbowych. Tym jest właśnie kilometrówka, o której więcej można przeczytać pod linkiem https://cuk.pl/porady/kilometrowka-2022-stawka-za-km. Jest to sposób rozliczania przejechanej odległości prywatnym samochodem. Odbywa się to na zasadzie odgórnie przyjętych stawek, a nie od widzimisię pracodawcy. Rozliczeniu podlega nie tylko koszt paliwa za przejechany kilometr, ale także dodatkowe wydatki związane z pokonywaniem danej trasy. Może to więc dotyczyć postojów na płatnych parkingach lub przejazdów płatnymi autostradami. Pracodawca ma obowiązek dopilnować tych rozliczeń w danym okresie rozliczeniowym. Inaczej nierozliczona kilometrówka przechodzi na kolejny okres.

Prywatny samochód do celów służbowych. Zasady użytkowania

Użytkowanie prywatnego samochodu w celach służbowych musi być skrupulatnie rozliczane. Poza codziennymi trasami, rozliczeniu podlegają także delegacje do innych miast oraz krajów. Tutaj rozliczenie opiera się na nieco innych zasadach. Poza wypłaconą kilometrówką, pracownik może się ubiegać o wypłacenie diety. Otrzyma ją jednak kiedy podróż służbowa potrwa dłużej. Czas delegacji, której przysługuje dieta jest określony przepisami. Inna dieta przysługuje podczas podróży krajowych, a inna za podróże zagraniczne. Pracodawcy, którzy przekazują pracownikom flotę pojazdów zobowiązani są do przeprowadzenie przeglądów technicznych oraz wykupienia polisy OC. Samochód służbowy musi być dla pracownika bezpiecznym środkiem transportu. Wszelkie usterki i awarie samochodów są odpowiedzialnością pracodawcy.

(0)